Water Touchdown - Kontakt s vodou

Water Touchdown - Kontakt s vodou

 

Mnoho společností pořádajících bungee jumping je tak sebejistých, že dokáže přesně vyměřit délku lana, pro poskytnutí maximální úrovně, kontaktu s vodou. Skáčete pak jako obvykle, avšak na konci skoku se ponoříte do vody. Samozřejmě by se tento způsob měl provozovat pouze tam, kde je hluboká voda.
 
Způsob jakým skočíte samozřejmě ovlivňuje jak moc se lano napne a to i přesto, že je za Vámi spotter (ten kdo za Vámi pouští lano). Pokud skočíte daleko od mostu, tak se spustíte ve výsledku méně než pokud skočíte přímo dolů.
Funismo.cz