Body Harness - Tělový postroj

Body Harness - Tělový postroj

 

Body Harness neboli tělový postroj je jeden z nejvyužívanějších metod pro skákání bungee jumpingu. Pokud by jste měli využít tělový postroj, pak je doporučeno využít minimálně sedací postroj zároveň s ručním uvázáním, případně využít kompletní tělový postroj. Nedoporučujeme skákání pouze se sedacím postrojem. Pokud budete skákat pouze s tělovým postrojem, pak budete mít hodně volnosti v pohybu, což Vám umožní jednoduše provádět během skoku různé otočky a obraty. Pokud Váš instruktor přidrží záložní lano a povolí ho jakmile skočíte, pak můžete provést tzv. spotting (Váš instruktor je pak spotter)

 

Funismo.cz