Bungee Jumping | Skoky

Body Harness - Tělový postroj

  Body Harness neboli tělový postroj je jeden z nejvyužívanějších metod pro skákání bungee jumpingu. Pokud by jste měli využít tělový postroj, pak je doporučeno využít minimálně sedací postroj zároveň s ručním uvázáním, případně využít kompletní tělový postroj. Nedoporučujeme...

Leg Harness - Úvaz za nohy

  Je mnoho různých způsobů pro úvaz za nohy. Někde Vás nechají skákat jen s jednou přivázanou nohou ale většinou se vážou obě. Zároveň s nožním úvazem by jste měli vždy mít záložní postroj (obvykle klasický horolezecký sedací postroj). Toto je důležité obzvlášť v případě nutnosti Vás opět...

Arm Harness - Ruční úvaz

  Ano, je možné skákat i s úvazem za ruce (obvykle za využití klasického úvazu na nohy), ovšem ruce nejsou využívány pro oporu váhy celého Vašeho těla. Proto také může tento způsob přivodit zranění jako vymknutí ramene apod. Nedoporučujeme využívat tento druh úvazu.

Swallow Dive - Vlaštovka

  Nejspíš nejlepší způsob pro skok - jen se hezky, s rozpaženými pažemi, vykloníte z výstupní plošiny a budete padat střemhlav jako pták dolů k zemi. Ve chvíli kdy se lano začne natahovat by jste měli směřovat tělem přímo dolů a zpomalení bude velmi plynulé.   Pokud ovšem skáčete s tělním...

Back Dive - Pád dozadu

  Pád dozadu je o něco těžší než vlaštovka, jelikož se hodně lidí více zaklání a skončí tak nohama napřed. Opravdu se musíte pádu poddat tak, aby jste na konci pádu směřovali k zemi.   Pokud skáčete s tělním úvazem vepředu, pak se jen musíte udržet pří pádu ve směru nahoru. Dostaví se...

Railing Jump - Skok ze zábradlí

  Tento způsob je častý na mostech se zábradlím, kdy místo aby jste šplhali přes zábradlí, tak vylezete na něj. Měli by jste pak mít dva pomocníky, kteří budou stát z obou stran s rukama nataženýma nahoru. Můžete se jich tak přidržovat a následně pak skočit.

Top of Cage - Vrch klece

  Tento způsob je stejný jako skok ze zábradlí, ovšem když skáčete z klece na jeřábu, tak vylezete navíc na vrch/strop klece. V podstatě Vám to nic moc navíc nepřidá a je zde vyšší šance nehody.

Bat Drop - Netopýří pád

  Pro způsob Bat Drop je nutné se dostat do polohy vzhůru nohama pod platformu. Buď se takto udržíte sami, nebo Vás někdo před skokem přidrží. Pak se jen pustíte a padáte dolů. Vhodný bude tělový přední úvaz.

Elevator - Výtah / Beranidlo

    V podstatě jde o obrácený bat drop. Pouze skočíte s telním úvazem nohama dolů. Jakmile se dostanete na konec lana, tak se pěkně zhoupnete. S gumovým (Euro/Kiwi) lanem je tento způsob snesitelný, ovšem s Mil. Spec to skoro určitě bude bolet (od toho název beranidlo) a můžete se i...

Thrown - Vyhození

  Místo skákání si můžete domluvit skupinku kamarádů, kteří Vás z mostu hodí.

Pogo

  Pokud skáčete s kotníkovým úvazem, pak je možné zakončit skok ve stoje na úvazech, pokud si za letu chytíte lano. Většina instruktorů nemá rádo, když jim šaháte na lano. Takže pokud chcete dělat takovéto vylomeniny, pak by jste se o tom s nimi měli poradit. Chycení lana je každopádně velmi...

Water Touchdown - Kontakt s vodou

  Mnoho společností pořádajících bungee jumping je tak sebejistých, že dokáže přesně vyměřit délku lana, pro poskytnutí maximální úrovně, kontaktu s vodou. Skáčete pak jako obvykle, avšak na konci skoku se ponoříte do vody. Samozřejmě by se tento způsob měl provozovat pouze tam, kde je...

Cutaway - Odříznutí

  Při odříznutí můžete být připoutáni jak směrem dolů, tak i směrem nahoru. Jste od pasu připoutáni popruhem k platformě a jste nakloněni pod úhlem přibližně 45 stupňů. Měli by jste se dívat přímo nahoru nabo dolů, nikdy ne směrem k popruhu. Popruh je následně pomalu odřezáván dokud se...

Tandem

  Tandem je o skoku dvou účastníků společně. Ve skutečnosti je to docela nebezpečné, jelikož si můžete jednoduše srazit hlavy, nebo se zamotat. Navíc je ještě pro dva lidi mnohem těžší odhadnout správné parametry lana a úvazů. Další nepříjemností může být skok pouze jednoho účastníka, kdy...

Sandbagging - Skok se zátěží

  Tento způsob je extrémně nebezpečný a opravdu nedoporučujeme zkoušet nic podobného. V podstatě skáčete s těžkým závažím a jakmile se dostanete do nejspodnějšího bodu skoku, pak závaží odhazujete. Tímto se více prodlouží Vaše lano a budete mít více energie na nový vzlet vzhůru směrem odkud...
Funismo.cz